Ulgi dla przedsiębiorców są przyznawane na innej podstawie

Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej stanowiące pomoc publiczną musi być zgodne z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorcy
[b]Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 7 października 2009 r.(I SA/Łd 441/09)[/b].[srodtytul] Jaki jest problem[/srodtytul]Organy podatkowe odmówiły umorzenia zaległości w VAT w ramach pomocy na restrukturyzację, mimo załączenia przez podatnika do wniosku planu restrukturyzacyjnego oraz przedstawienia sytuacji gospodarczej i finansowej swojej firmy oraz planowanych efektów wnioskowanej pomocy.Odmawiając umorzenia zaległości, organ pierwszej instancji oparł się na art. 67a § 1 pkt 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=17D0400F5DC1CCC891535C93AA2BBC62?id=176376]ordynacji podatkowej[/link]. Podatnik odwołał się od decyzji. Bezskutecznie.Izba skarbowa wyjaśniła, że przyznanie ulgi podatkowej jest sytuacją wyjątkową i stanowi przywilej podatnika, a nie jego prawo. Zasadą jest bowiem płacenie podatków w ustalonych przepisami prawa wysokościach oraz terminach. Podatnik złożył skargę do sądu.[wyimek]Zakres przyzna...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL