• 16.10.2018

Czy pracodawca może kontrolować działalność pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej?

Fotorzepa, Kuba Kamiński Kub Kuba Kamiński
[b]Czy te uprawnienia przysługują tylko i wyłącznie związkom zawodowym oraz komisji rewizyjnej PKZP? Czy zarząd firmy ma prawo wglądu w dokumentacje kasy?[/b]Związki zawodowe prowadzą nadzór społeczny nad tymi kasami. Tak wynika z art. 39 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=162202]ustawy o związkach zawodowych[/link] i § 5 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=71048]rozporządzenia Rady Ministrów z 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (DzU nr 100, poz. 502 ze zm.[/link]. Ustawodawca nie precyzuje, o jaki nadzór chodzi, a niektórzy eksperci utożsamiają go z klasyczną kontrolą. Brak szczegółowych unormowań w tym zakresie wskazuje jednak, że nadzór związków zawodowych nie jest tak szczegółowy, jak kontrola komisji rewizyjnej.Pełna odpowiedź w artykule "[link=http://www.rp.pl/artykul/377877.html]Firmowe zapomogi pod lupą związków[...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL