Fiskusa nie pytamy o sprawy naszych kontrahentów

www.sxc.hu
Występując o interpretację, podatnik może pytać jedynie o własną sytuację prawnopodatkową, a nie o sytuację innych podatników, do których jego czynności się odnoszą
Tak wynika z [b]wyroku WSA w Kielcach z 25 września 2009 r. (I SA/Ke 299/09)[/b]Występując o interpretację, podatnik może pytać jedynie o własną sytuację prawnopodatkową, a nie o sytuację innych podatników, do których jego czynności się odnoszą[/ramka][srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]Spółka wystąpiła o wydanie interpretacji dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej. Twierdziła, że zapłacona kara jest kosztem, bo została poniesiona w związku z zabezpieczeniem źródła przychodu spółki. Nie znajdzie zatem zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=37900100D8861DF0153642FC91812062?id=115893]podatku dochodowym od osób prawnych[/link]. Kara nie jest wynikiem wad wykonanych usług reklamy szczegółowo określonych umową o współpracy, mimo że zawarcie tej umowy było uzależnione od porozumienia, na podstawie któr...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL