Trzeba oceniać ryzyko zawodowe

Od niedawna prowadzę małą firmę, w której zatrudniam siedem osób. Powiadomiłem już moich podwładnych o występujących zagrożeniach w pracy. Czy dodatkowo muszę dokumentować dokonanie oceny ryzyka zawodowego?
[b]Tak.[/b] Żaden pracodawca – niezależnie od wielkości firmy ani liczby pracowników, których zatrudnia – nie jest zwolniony z dokonania oceny ryzyka zawodowego. Trzeba to ponadto udokumentować.Dokonując oceny ryzyka, pracodawca powinien sprawdzić miejsca pracy pod względem ewentualnego wystąpienia zagrożeń wypadkiem przy pracy czy choroby zawodowej.Warto napisać instrukcje obsługi niebezpiecznych urządzeń.Do rozpoznania zagrożeń można też wykorzystać listy kontrolne, którymi posługuje się inspekcja pracy. Można je znaleźć na stronie internetowej www.pip.gov.pl. Trzeba też określić, kto może być zagrożony i w jaki sposób. Dotyczy to więc nie tylko własnych pracowników, ale też osób, które przebywają na stanowiskach pracy okresowo, np. osoby sprzątające, goście, podwykonawcy, personel techniczny i serwisowy.Należy ponadto sprawdzić, czy istniejące w firmie środki zaradcze są odpowiednie i wystarczające do powstrzymania zagrożenia. Aby uprościć pro...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL