Jakie dodatki za nadgodziny w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym

[b] Pracodawca wynegocjował z reprezentantami personelu zgodę na stosowanie sześciomiesięcznych okresów rozliczeniowych; pierwszy trwa od 1 października 2009 r. do końca marca 2010 r. Podwładni otrzymują pensje zasadnicze w stałych stawkach miesięcznych oraz premie lub prowizje w zależności od działu, do którego należą. Jak ustalić dodatki za nadgodziny? Przez wymiar czasu pracy z którego miesiąca okresu rozliczeniowego dzielimy ich podstawę?[/b]Przepisy rozstrzygają jedynie o podstawie wymiaru dodatków z tytułu nadgodzin dobowych pracowników uzyskujących wynagrodzenie podstawowe w stałej kwocie miesięcznej (stawka osobistego zaszeregowania). Stanowi ją pensja zasadnicza, którą dzielimy przez liczbę godzin roboczych przypadających w danym miesiącu, a następnie mnożymy przez liczbę nadgodzin.Stwierdza tak § 4a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=73966]rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu us...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL