Zlecenie członka spółdzielni rolniczej jest nieozusowane

Ale tylko wtedy, gdy z tego kontraktu cywilnoprawnego otrzymuje co najmniej minimum ustawowe, czyli w tym roku 1276 zł
[b]– Członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej wykonuje pracę w spółdzielni i jest wynagradzany według zasad obowiązujących członków spółdzielni (udział w dochodzie).Jest też jako członek spółdzielni zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Jego miesięczny dochód jest wyższy od minimalnego. W okresie wakacji ma dodatkowo umowę-zlecenie. Czy w takiej sytuacji ta umowa powinna być traktowana jako umowa zawarta z własnym pracodawcą?[/b][b]Nie.[/b] Przesądza o tym art. 9 ust. 1 – 1a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=184677]ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm., dalej ustawa systemowa)[/link].W myśl tego przepisu [b]członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej (rsp), który równocześnie wykonuje pracę na podstawie umowy-zlecenia, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlega wyłącznie jako członek rsp. Natomiast z umowy-zlecenia są one dla niego dobrow...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL