Zarząd musi powiadomić o obniżeniu kapitału zakładowego

Ogłoszenia dokonuje się niezwłocznie po powzięciu uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a gdy wynika to z umowy lub statutu, także w innym piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki
Obowiązek informacyjny dotyczy jedynie spółek kapitałowych, tj. spółki z o.o. i akcyjnej. Wprawdzie kapitał zakładowy posiada także spółka komandytowo-akcyjna, jednak nie dotyczą jej obowiązki informacyjne.[srodtytul]Umowa lub statut[/srodtytul]Kapitał zakładowy to podstawowy kapitał spółki, którego wysokość określa treść umowy lub statutu. Obniżenie kapitału zakładowego polega na zmniejszeniu o określoną wartość jego dotychczasowej wysokości. W przypadku spółki z o.o. może to nastąpić np. przez pomniejszenie wartości każdego udziału lub umorzenie określonych udziałów. W spółce akcyjnej następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, umorzenie ich części albo połączenie (gdy wartość akcji powstałych z połączenia jest niższa od sumy nominałów akcji łączonych). [b]Obniżenie nie może jednak powodować ustalenia wysokości kapitału zakładowego poniżej ustawowego minimum.[/b] Obecnie minimalny kapitał zakładowy w sp. z o.o. to 5 tys...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL