fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Uważaj przy zwalnianiu rekonwalescenta

Nie wręczaj wymówienia powracającemu do zakładu po chorobie, gdy ma on terminową umowę. Taką decyzję może on skutecznie podważyć
Co do zasady umowa o pracę na czas określony rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki ją zawarto. Ustawodawca przewidział też możliwość wypowiedzenia angażu na czas określony, dłuższy niż sześć miesięcy. Nie wymaga to podania przyczyny, ale pracodawca nie ma pełnej swobody. W szczególności [b]nie warto rozstawać się z powracającymi do pracy po dłuższej absencji spowodowanej chorobą[/b].[srodtytul]Można wcześniej [/srodtytul]Na podstawie art. 33[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1288079C8A806B4039D19A8B496CF333?id=76037] kodeksu pracy[/link] przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony dłuższy niż pół roku strony mogą dopuścić wcześniejsze rozwiązanie tego kontraktu za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Wymówienie takiej umowy jest możliwe w każdym czasie, nie tylko po upływie sześciu miesięcy.Zgodnie natomiast z art. 30 § 4 k.p. pracodawca w oświadczeniu o wypowiedzeniu angażu zawartego na czas nieokreślony lub o roz...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA