Fiskus sam ocenia, czy podatnik może liczyć na ulgę

Odroczenie płatności zaległości podatkowej jest odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania wyrażającej się w tym, że wszyscy mają obowiązek płacić podatki terminowo
Tak wynika z [b]wyroku WSA w Kielcach z 10 września 2009 r., (I SA/Ke 267/09)[/b].Naczelnik urzędu skarbowego, a potem również dyrektor izby skarbowej odmówili odroczenia zapłaty zaległości podatkowej w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik uzasadniał swój wniosek ogólną trudną sytuacją materialną, spowodowaną głównie nieregulowaniem należności przez kontrahentów, dla których wykonywał prace budowlane, a także rodzinną, a zwłaszcza koniecznością opieki nad chorym ojcem i udzielaniem pomocy finansowej siostrom i ich rodzinom. Podatnik oświadczył także, że brak środków finansowych uniemożliwia mu dochodzenie należności na drodze sądowej przeciwko, jego zdaniem, nieuczciwym kontrahentom.Wniósł skargę do sądu.[srodtytul] Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]WSA skargę oddalił. Przypomniał, że podstawę prawną wydanych rozstrzygnięć stanowiły art. 67a i 67b [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=DE8324AD5007EFBFB2D0F...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL