Pożyczka od udziałowca spółki nie podlega PCC

Polskie przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2007 – 2008, przewidując opodatkowanie pożyczki udzielonej spółce przez jej udziałowca, były niezgodne z prawem wspólnotowym
[b]Tak orzekł WSA w Warszawie 11 września 2009 r. (III SA/ Wa 619/09).[/b]Spółka złożyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wskazała, że udziałowiec z siedzibą w Belgii udzielił jej pożyczki, która korzysta ze zwolnienia z tego podatku, zgodnie z art. 9 ust. 10 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7A8406E9DD47CF787B5D36C30B9D1833?id=185384]ustawy o PCC[/link]. Jej zdaniem nie ma żadnych ograniczeń podmiotowych zakresu tego zwolnienia, w szczególności przysługuje ono także w razie udzielenia pożyczki przez podmiot powiązany kapitałowo z pożyczkobiorcą.Spółka podkreśliła również, że art. 4 ust. 1 dyrektywy 69/335/EWG w sprawie podatków pośrednich od gromadzenia kapitału zawiera wyczerpujący katalog czynności podlegających podatkom kapitałowym w państwach członkowskich, a pożyczka udzielona podatnikowi przez jej udziałowca nie mieści się w tym katalogu.Organy podatkowe odmówiły stwier...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL