Urlop bezpłatny tylko na prośbę zainteresowanego

W ostatnim czasie mamy bardzo mało zamówień na nasze usługi. Pracownik odpowiedzialny za kontakty z klientami nie ma w związku z tym żadnych zadań. Nie mamy też innych spraw, do których wykonania moglibyśmy go wyznaczyć. Czy takiej osobie możemy wydać polecenie udania się na urlop bezpłatny?
[b]Nie.[/b] Udzielenie urlopu bezpłatnego jest możliwe tylko na pisemny wniosek pracownika. Mówi o tym art. 174 § 1 kodeksu pracy.Oznacza to, że [b]firma nie ma prawa nakazać podwładnemu skorzystanie z takiego urlopu. Wydanie polecenia służbowego o takiej treści jest sprzeczne z przepisami[/b]. Nie wiąże zatem podwładnego. To zatrudniony decyduje, czy chciałby iść na urlop, i o zgodę musi poprosić szefa.Natomiast od decyzji pracodawcy zależy, czy pracownik skorzysta z takiego urlopu czy też nie. Podejmując decyzję, firma bierze zwykle pod uwagę swoją sytuację, np. ocenia, czy zakład da sobie radę z czasową nieobecnością określonej osoby. Często przy dłuższej absencji rozważa przyjęcie innej osoby na zastępstwo.Decyzja pracodawcy może więc w całości uwzględnić prośbę pracownika, ale pracodawca może także uznać, że urlop we wnioskowanym wymiarze jest za długi, i zgodzić się jedynie na udzielenie go np. na czas kró na to, by pracownik s...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL