fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Podatki lokalne wyższe o 3,5 procent

ROL
Taki wzrost danin przewiduje obwieszczenie ministra finansów z 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r.
Delegację dla ministra finansów do publikowania w Monitorze Polskim górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych zawiera art. 20 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=182297]ustawy z 12 stycznia 1991 r. (tekst. jedn. z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.)[/link].
Natomiast zgodnie z ustępem 1 omawianego artykułu górne granice stawek kwotowych podatków od nieruchomości, środków transportowych czy opłat: targowej, miejscowej czy uzdrowiskowej ulegają corocznej zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W roku 2009 wskaźnik ten wynosi właśnie 3,5 proc. Nie oznacza to oczywiście, że we wszystkich gminach podatki wzrosną właśnie o tę wielkość. Ostateczna decyzja o ich wysokości należy bowiem do radnych, którzy podejmują w tej sprawie stosowne uchwały. Powinny one zapaść jeszcze przed uchwaleniem budżetu, czyli najlepiej w listopadzie. [b]W przypadku gdy taka uchwala nie zostanie podjęta, stawkami podatkowymi obowiązującymi w 2010 r. będą te, które dana rada określiła na rok 2009.[/b] Jak natomiast wynika z art. 20a ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w przypadku nieuchwalenia stawek podatku od środków transportowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, 4 lub 6 ustawy, jeśli stawki minimalne dla poszczególnych rodzajów pojazdów są wyższe od stawek uchwalonych na rok poprzedzający rok podatkowy – stosuje się odpowiednie stawki wynikające z załączników nr 1 – 3 do ustawy.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA