fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Czy krótki wyjazd spowoduje utratę zasiłku dla bezrobotnych?

www.sxc.hu
[b]Czy urząd pracy ma prawo wstrzymać mi wypłatę zasiłku dla bezrobotnego w związku z moim dziesięciodniowym wyjazdem za granicę?[/b]
[b]Tak[/b]. Urząd pracy może pozbawić czytelnika prawa do zasiłku.
Prawo do zasiłku przysługuje osobie bezrobotnej, która w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, przepracowała łącznie co najmniej 365 dni, nie ma dla niej propozycji odpowiedniej pracy, a jej miesięczny przychód nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Osoba taka musi być [b]zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie[/b] (art. 2 ust. 1 pkt. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=269029]ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415, ze zm.) [/link].
A zatem jeżeli czytelnik wyjeżdża za granicę, to zgodnie z ustawą nie jest osobą bezrobotną (nie jest gotowy do podjęcia pracy).
Co więcej, zgodnie z art. 75 pkt. 3 ustawy o promocji zatrudnienia, [b]bezrobotny, który w okresie krótszym niż dziesięć dni przebywa za granicą (lub z innych powodów nie jest gotowy do podjęcia pracy) nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego - o ile o zamierzonym wyjeździe poinformował powiatowy urząd pracy. Jednakże zasiłek za ten okres nie przysługuje[/b].
Jeżeli całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą przekroczy łącznie dziesięć dni w okresie jednego roku kalendarzowego, to osoba traci status bezrobotnego.
[i]Polecamy także nasz serwis: [link=http://www.rp.pl/temat/56661_Zasilek_dla_bezrobotnych.html] rp.pl » Prawo dla Ciebie » Świadczenia » Zasiłki » Zasiłek dla bezrobotnych[/link] [/i]
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA