fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Składka za opiekuna tylko do czasu

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Gdy zajmujący się chorym członkiem rodziny uzyska odpowiedni staż emerytalny, to ośrodek pomocy społecznej przestanie płacić za niego do ZUS
Przyjęty na ostatnim posiedzeniu rządu projekt noweli ustawy o pomocy społecznej i niektórych innych ustaw przyniesie zmiany w ubezpieczeniach społecznych osób, które opiekują się długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Składki opłaca za nie ośrodek pomocy społecznej od kwoty kryterium dochodowego (obecnie od 351 zł).
Tak jak dotychczas składka na te ubezpieczenia nie będzie przysługiwać osobie, która w dniu złożenia wniosku o świadczenie ukończyła 50 lat i nie ma okresu ubezpieczeniowego wynoszącego co najmniej dziesięć lat. Nie będzie się także należeć osobie, która ma okres ubezpieczeniowy wynoszący 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.
Dziś przepisy stanowią, że składek tych się nie opłaca, jeśli dana osoba ma taki staż, ale w dniu złożenia wniosku. Zmiana oznacza zatem, że posiadanie odpowiednio długiego ubezpieczenia będzie skutkować [b]nie tylko odmową przyznania składki, ale także jej wstrzymaniem, jeśli okres ten zostanie osiągnięty już w trakcie jej odprowadzania.[/b]
Przypomnijmy, że prawo do opłacania tej składki przysługuje osobie, która w celu sprawowania opieki zrezygnuje z pracy.
Opiekun nie może podlegać obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu lub rentowemu z innego tytułu ani pobierać emerytury, ani renty. Ponadto dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 150 proc. kryterium dochodowego, czyli obecnie 526,50 zł.
Zmiany zaproponowane w nowelizacji to powrót do starych zasad, wynikających z poprzedniej ustawy o pomocy społecznej.
Warto dodać, że projekt nowelizacji przewiduje m.in., że spod egzekucji prawnej i administracyjnej będą wyłączone świadczenia alimentacyjne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA