Odpisy na rekultywację mogą być kosztem

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Ustawodawca dopuszcza zaliczanie do kosztów podatkowych, w formie corocznego odpisu, planowanych wydatków na tzw. rekultywację, mających charakter rezerw
Odpis ten umożliwia zwiększenie kosztów podatkowych, zanim wydatek zostanie faktycznie poniesiony.Co do zasady nie uważa się za koszty podatkowe rezerw utworzonych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości niewymienionych w ustawie podatkowej jako koszt uzyskania przychodu. Tak wynika z art. 16 ust. 1 pkt 27 ustawy o CIT. Koszty podatkowe wykazuje się dopiero w momencie faktycznego poniesienia (koszty pośrednie) bądź w roku osiągnięcia odpowiadających im przychodów (koszty bezpośrednie).Jednak art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o CIT uprawnia dodatkowo przedsiębiorcę do uwzględniania w kosztach uzyskania przychodów odpisów na różnego rodzaju fundusze, których możliwość lub obowiązek tworzenia wynika z przepisów odrębnych ustaw. W związku z tym odpisy na niektóre fundusze, które faktycznie mają charakter rezerw, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że pewne wydatki mogą być zaliczone do kosztów podatkowych przed datą ich rzecz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL