Pracownik nie zapłaci podatku od darmowych studiów, kursów i szkoleń

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Firma, która wysyła pracownika na studia podyplomowe lub kurs podnoszący jego kwalifikacje, nie musi pobierać zaliczki na podatek od nieodpłatnego świadczenia
Dokształcanie pracowników na koszt pracodawcy nie skutkuje powstaniem u nich przychodu podlegającego opodatkowaniu.[srodtytul]Ustawowe zwolnienie[/srodtytul]W art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT przewidziano, że wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę w szkołach lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych.[srodtytul]Formy kształcenia[/srodtytul]Użyte w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT sformułowanie „odrębne przepisy” obejmuje wiele aktów prawnych, z których wynika prawo pracownika do otrzymywania od pracodawcy świadczeń w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego. Do tego katalogu zal...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL