Dobre rekomendacje pomogą w zatrudnieniu

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Nieraz odchodząca z firmy osoba prosi o pisemne referencje. Choć szef sam nie ma obowiązku ich wystawienia, to jednak podwładnemu nie powinien odmawiać
Polecenie danej osoby jako sumiennego i dobrego pracownika może zdecydować o przyjęciu do firmy. Często potencjalny pracodawca sam sprawdza kandydata, dzwoniąc do jego aktualnego lub poprzedniego miejsca zatrudnienia. Kandydat nawet o tym nie wie.[srodtytul]Na prośbę wolno[/srodtytul]Pracownik może też sam postarać się o to, aby mógł nowej firmie przedstawić rekomendacje. Dzięki temu przyszły pracodawca uzyska opinię od swojego poprzednika o danej osobie. Jak pokazuje praktyka, w sytuacji, gdy o pracę ubiega się kilka osób o podobnych umiejętnościach i stażu zawodowym, zazwyczaj wybór pada na tego, kto ma lepsze rekomendacje.[b]List referencyjny jest bowiem o wiele bardziej wiarygodnym dokumentem niż list motywacyjny. [/b]A to dlatego, że referencje najczęściej wystawia bezpośredni przełożony danego kandydata, a nie on sam. Jest to zatem dokument bardziej obiektywny. Oczywiście informacje w nim zawarte powinny być zgodne z prawdą.Gdy podwładny zwraca się z prośb...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL