Umowy-zlecenia i o dzieło płatnik rozliczy tak samo

www.sxc.hu
Jeśli płatnik zawiera z tym samym podatnikiem umowy-zlecenia i o dzieło, nie może twierdzić, że są to dwa różne źródła uzyskiwania przychodów
[b]Wynika tak z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 2 lipca 2009 r. (IPPB2/415-267/09-4/MG).[/b]Płatnik, wypłacając w tym samym miesiącu należności tej samej osobie niebędącej pracownikiem z umowy-zlecenia i umowy o dzieło, zobowiązany jest przychód z obydwu tych umów sumować dla potrzeb ustalenia, czy od danej osoby pobrać podatek zryczałtowany, czy też zaliczkę na podatek dochodowy. Dzieje się tak, gdyż umowy te stanowią ten sam tytuł uzyskania przychodu.[srodtytul]To samo źródło[/srodtytul]Jednym ze źródeł przychodów jest działalność wykonywana osobiście. Zalicza się do niego przychody z wykonywania usług na podstawie umowy-zlecenia i o dzieło. Zgodnie bowiem z art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło uzyskiwane wyłącznie od:- osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, oso...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL