Cesja umowy leasingu nie pozbawia prawa do odliczenia

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
W maju 2009 r. miała miejsce cesja umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego z przedsiębiorcy A na B. W trakcie dotychczasowego użytkowania tego samochodu A odliczył 3400 zł od rat leasingowych. Czy B musi uwzględnić odliczenia dokonane przez przedsiębiorcę A, czy też przysługuje mu nowy limit (6000 zł)?
W przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, kwotę podatku naliczonego stanowi 60 proc. kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów dotycząca jednego samochodu lub pojazdu nie może jednak przekroczyć 6000 zł.Choć nie wynika to z przepisów wprost, przyjmuje się, że limit 6000 zł dotyczy każdorazowego korzystającego z pojazdu na podstawie umowy leasingu. W konsekwencji zmiana umowy leasingu polegająca na zmianie korzystającego (cesja umowy leasingu) powoduje, że nowemu korzystającemu przysługuje nowy limit. Wniosek ten potwierdzają organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach. Tytułem przykładu wskazać można [b]interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1 kwietnia 2008 r. (IPPP1-443-249/08-2/JB)[/b], w której czytamy, że „podatnikowi, który użytk...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL