Zerowe cło na wentylatory do komputerów

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Systemy chłodzące do komputerów powinny być klasyfikowane jako części do komputerów i jako takie podlegać stawce celnej 0 proc. – stwierdził Europejski Trybunał Sprawiedliwości
[b]W wyroku z 18 czerwca 2009 r. (sprawa C-173/08, Kloosterboer Services)[/b] ETS uznał produkt składający się z rozpraszacza termicznego i wentylatora, który jest przeznaczony do wbudowania do komputera, za część komputerową. Produkt taki powinien być, zdaniem Trybunału, klasyfikowany do kodu nomenklatury scalonej (CN) 8473 30 90, dla którego stosowana jest zerowa stawka celna.W 2004 r. holenderska agencja celna przedstawiła w urzędzie celnym w Rotterdamie zgłoszenie celne w celu dopuszczenia do obrotu wentylatorów do komputerów, importowanych z Chin. Urząd odmówił zaklasyfikowania ich do kodu CN 8473 30 90, uznając, że właściwy jest kod 8414 51 90, dla którego stawka celna wynosiła 3,2 proc. Zdaniem organu celnego funkcja wentylatora decydowała o zasadniczym charakterze urządzenia. Taki sposób klasyfikacji nakazuje obowiązujące od marca 2004 r. rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 384/2004. Agencja wniosła skargę do sądu krajowego w Amsterdamie, który...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL