Studia i szkolenia zamiast bezrobocia

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Starosta będzie miał 14 dni na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie szkoleń odbywanych w czasie przestoju w firmie
[b]Ministerstwo Pracy przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów nauki, składek na ubezpieczenia społeczne oraz stypendiów. [/b]Nowe przepisy są uzupełnieniem tzw. ustawy antykryzysowej. Zgodnie z tą ustawą (czeka na podpis prezydenta), przedsiębiorca w przejściowych trudnościach finansowych otrzyma 80 proc. kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych podjętych przez pracowników w okresie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Wsparcie dla jednego pracownika nie może przekroczyć 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia.Oprócz pieniędzy na podnoszenie kwalifikacji fundusz opłaci stypendia pracowników, którzy zdecydowali się na szkolenie lub studia podyplomowe. Środki na stypendium wraz z dofinansowaniem części składek na ubezpieczenie społeczne zostaną przekazane pracodawcom.[b]Aby uzyskać pieniądze, pracodawca będzie składał u właściwego miejscowo starosty wniosek o zawarcie umowy o dof...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL