Trzy pensje za bezprawne wypowiedzenie

Wartość przedmiotu sporu w sprawie wadliwego rozwiązania umowy o pracę to 12-krotność miesięcznego wynagrodzenia. Ale to nie znaczy, że właśnie tyle trzeba będzie byłemu zatrudnionemu zapłacić
[b]– Pracownik otrzymał pismo wypowiadające w wyniku zwolnień grupowych. Skrócony okres wypowiedzenia upłynął 28 lutego 2009 r., a za pozostałe dwa miesiące (od 1 marca do 30 kwietnia) pracodawca wypłacał odszkodowanie. Zwolniony uznał, że umowa o pracę została wadliwie rozwiązana, w związku z czym odwołał się do sądu, żądając odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za 12 miesięcy. Czy na tę kwotę mogą się składać niespłacone pożyczki oraz opłaty za czynsz, energię lub gaz? Czy może dochodzić roszczeń z powodu utraty zdrowia, jeśli leczy się w poradni psychiatrycznej i psychologicznej? [/b]W razie odwoływania się pracownika od wypowiedzenia (z powodu jego niezasadności lub niezgodności z przepisami) może on żądać przywrócenia do pracy lub odszkodowania (art. 45 §1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=ABE01C627F2464D168D505D9CE944DC3?id=76037]kodeksu pracy[/link]).W jednym i drugim wypadku, kierując sprawę do sądu...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL