Organizacja związkowa w każdej filii to więcej przywilejów

Nawet gdy firma działa w rozbudowanej strukturze, o podwyżkach płac decyduje jej zarząd, a nie dyrektor spółki czy zakładu. Związkowcom nie przeszkadza to jednak korzystać z wielu uprawnień w każdym oddziale
Zgodnie z art. 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5B802291F7142132BE05468FAC33BDEE?id=76037]kodeksu pracy[/link] pracodawcą może być nie tylko osoba prawna czy fizyczna, ale również jednostka organizacyjna, której kierownictwo ma mandat do zarządzania nią i kierowania pracownikami. I to bez względu na to, czy ma tytuł majątkowy do zakładu oraz czy w sferze prawa cywilnego ma zdolność prawną, czy nie.W tym systemie pracodawcami mogą być w szczególności wydzielone części osób prawnych (oddziały, filie, zakłady), jeżeli mają własne prawo zarządu, wynikające ze statutu lub innych aktów bądź przepisów określających ustrój tej osoby prawnej.[srodtytul]Jednostki wewnętrzne[/srodtytul]Instytucja pracodawców wewnętrznych działających u osób prawnych, w tym w szczególności w spółkach kapitałowych, ma często umocowanie w statutach i innych aktach organizacyjnych, czasami w umowach zbiorowych, np. zakładowych układach zbiorowych pracy. ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL