Od przeniesienia udziału nie trzeba płacić podatku

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
[b]W grudniu 2001 r. pomiędzy mną a dwoma innymi stronami – spółką kapitałową oraz osobą fizyczną – została zawarta umowa wspólnego przedsięwzięcia. Zgodnie z nią zobowiązałem się nabyć określoną nieruchomość we własnym imieniu, ale na wspólny rachunek wszystkich stron umowy. Teraz postanowiliśmy się rozliczyć ze spółką kapitałową w ten sposób, że przeniosę na jej rzecz 1/3 udziału we własności nieruchomości, następnie nastąpi zniesienie współwłasności pomiędzy mną a spółką i przestanie ona być stroną umowy wspólnego przedsięwzięcia. Nieruchomość nie stanowi składnika działalności gospodarczej. Czy będzie to skutkowało powstaniem dochodu do opodatkowania?[/b][b]Nie.[/b] Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL