Zakup upominku dla kontrahenta może być wydatkiem na reklamę

www.sxc.hu
Przy przekazywaniu upominków kontrahentom ważne jest rozróżnienie, kiedy można to zakwalifikować jako reprezentację, a kiedy takie przekazanie będzie miało na celu reklamę firmy
Koszty reklamy, w odróżnieniu od wydatków na reprezentację, nie są wymienione w ustawowym katalogu wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodu, a tym samym mogą być zaliczone do takich kosztów na zasadach ogólnych wyrażonych w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT (tj. pod warunkiem, że zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia jego źródeł).[srodtytul]Jaki był cel[/srodtytul]Jak wskazała [b]Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z4 października 2007 r. (IB-PB3-423-1/07-4/MS)[/b], w celu odpowiedniego zaklasyfikowania danego wydatku do kategorii reprezentacji albo reklamy należy rozstrzygnąć, czy dane „wydatki są ukierunkowane na reprezentowanie firmy oraz budowanie jej prestiżu (reprezentacja), czy też mają na celu zachęcanie potencjalnych klientów do nawiązania bądź utrzymania kontaktów z przedsiębiorcą oraz nabywania towarów oferowanych przez firmę (reklama)”.[srodtytul]Cztery czynniki[/srodtytul][b]Wątpliwoś...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL