fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Gdzie i kiedy petent powinien uiścić wpis od skargi do sądu administracyjnego

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Osoby, które wnoszą do sądu skargę na decyzje administracyjne, nie wiedzą, w jakiej chwili mają ją opłacić
[b]Mam drobną sprawę administracyjną o udostępnienie mi danych osobowych właścicieli sąsiednich nieruchomości. Prosiłem o udostępnienie wypisów z ewidencji gruntów, ale sprawa nie została załatwiona po mojej myśli. Zarówno miasto Warszawa, jak i wojewoda mazowiecki odmówili. Chcę więc wnieść skargę do sądu administracyjnego. Zastanawiam się, gdzie i jak opłacić wpis sądowy, bo z pouczenia na decyzji II instancji wynika, że skargę muszę wysłać wojewodzie, a nie bezpośrednio do sądu. Dopiero urzędnicy wraz ze swoim stanowiskiem w sprawie przekażą skargę do sądu administracyjnego. W pouczeniu od wojewody nie ma o wpisie sądowym ani słowa. Szukałem też informacji, jak poradzić sobie z tym problemem, na stronach internetowych NSA, ale nic nie znalazłem– pisze czytelnik z Warszawy.[/b]
Problem: kiedy i w jakim miejscu opłacić wpis sądowy od takiej skargi, nie jest błahy. Brak opłacenia wpisu może spowodować nawet odrzucenie skargi lub pozostawienie jej bez rozpoznania. Z art. 230 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D27EC8D13C8BFF3F0301D1A90996D2F5?id=166935]ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2002 r. nr 153, poz. 1270 ze zm.) [/link]wynika, że od pism wszczynających postępowanie w danej instancji – czyli skarg, skarg kasacyjnych, zażaleń i skarg na wznowienie postępowania – pobiera się wpis stosunkowy lub stały (wszystko zależy od charakteru kwestionowanej sprawy).
Przepisy dokładnie określają, w jakiej wysokości pobiera się wpis. Stosunkowy wnosi się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych kwestiach wnosi się wpis stały. [wyimek]Z wniesieniem wpisu możemy poczekać do wezwania sądu[/wyimek] Wpis wniesiemy np. przelewem, przekazem na konto bankowe sądu, a nawet uiścimy bezpośrednio w jego kasie. Minusem jego wpłaty w momencie złożenia skargi jest brak sygnatury sądowej, co może spowodować problemy z zakwalifikowaniem opłacenia wpisu do właściwej sprawy, zwłaszcza że skarga trafia do organu orzekającego w II instancji. Gdy jednak sami działamy w swojej sprawie, to brak szybkiej wpłaty nie będzie dla nas niekorzystny. Tak wynika z art. 220 ustawy. [b]Po otrzymaniu akt od organu II instancji sąd ma obowiązek wezwać nas do uregulowania wpisu. Jest na to siedem dni.[/b] Art. 221 ustawy określa natomiast, co się stanie, gdy pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego nie będą należycie opłacone. Pozostawia się je bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeśli pismo podlega opłacie stałej. Wtedy lepiej więc wnieść ją już na etapie wnoszenia skargi. Co istotne, rygory wobec adwokatów i radców prawnych nie dotyczą innych pełnomocników stron, np. doradców podatkowych.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA