fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Angaż ustny też jest ważny

www.sxc.hu
Z kodeksu pracy wynika, że umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie, jednak pominięcie tego wymogu nie oznacza jej nieważności
Jeśli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika potwierdzić mu na piśmie jej pewne ustalenia. Chodzi o konkretyzację dotyczącą jej stron, rodzaju oraz warunków.Mimo określenia obowiązku potwierdzenia umowy w przepisach prawa pracy nie określono skutków jego niedochowania. Znaczy to tyle, że [b]umowę można skutecznie zawrzeć w formie ustnej. Jest to także możliwe wskutek podjęcia czynności dorozumianych wynikających z zachowania stron np. przez dopuszczenie do pracy.[/b][srodtytul]Zajrzyj do kodeksu[/srodtytul]Na skutek braku w kodeksie pracy regulacji dotyczącej niezachowania formy pisemnej konieczne jest korzystanie z przepisów [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=DDDF7B124CDDB886B5E78D0C7BEF9FC0?id=70928]kodeksu cywilnego[/link]. Zgodnie z art. 73 § 1 k.c., jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zacho...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA