Zlecenie nie chroni przed nadgodzinami

Zawarcie z pracownikiem umowy-zlecenia czy umowy o dzieło nie osłoni pracodawcy przed koniecznością zapłaty za pracę w godzinach nadliczbowych, jeśli przedmiot tej umowy będzie identyczny z zakresem obowiązków wynikających z angażu
Konieczność wypłacania wysokich wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych oraz ograniczenia ilości tych godzin powodują, że pracodawcy próbują niekiedy uwolnić się od nich poprzez zawieranie z pracownikami umów cywilnoprawnych (np. umów-zlecenia lub umów o dzieło).[srodtytul]Gdy jednakowe obowiązki...[/srodtytul]Takie działanie jest jednak bezskuteczne, jeśli przedmiotem obu tych umów mają być jednakowe obowiązki pracownika. Należy bowiem podkreślić, że zatrudnianie pracowników poza normalnym czasem pracy na podstawie umów cywilnoprawnych przy pracach tego samego rodzaju co objęte stosunkami pracy – stanowi obejście przepisów o czasie pracy w godzinach nadliczbowych, nawet gdyby pracownicy byli doraźnie zainteresowani wykonywaniem tego zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych.Wskazywał na to [b]SN m.in. w uchwale z 12 kwietnia 1994 r. (I PZP 13/94)[/b], podnosząc, że umowa-zlecenia zawarta przez zakład pracy z sanitariuszem, zatrudnionym w pełnym wy...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL