fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Jak najtaniej podzielić majątek po rozwodzie?

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
[b]Podczas pierwszej i ostatniej sprawy rozwodowej złożyłem ustnie wniosek o to, by sąd jednocześnie podzielił nasz małżeński majątek. Sędzia się jednak nie zgodził, bo powiedział, że nie będzie sobie teraz tym zajmował głowy. Jak teraz, po orzeczeniu rozwodu (wyrok się jeszcze nie uprawomocnił), najtaniej podzielić majątek? Czy to prawda, że wystarczy złożyć do sądu wniosek i uiścić opłatę w wysokości 40 złotych? Nie interesuje nas notariusz, bo to dla nas za drogo. [/b]
Sąd w trakcie rozwodu może podzielić majątek wspólny małżonków tylko wtedy, gdy nie spowoduje to nadmiernego przedłużenia postępowania. Być może w sprawie, o której pisze internauta, sędzia uznał, że mogłoby dojść do takiego przedłużenia. Jeżeli bowiem małżonkowie nie mogą się porozumieć w kwestii sposobu podziału majątku, to sąd go nie dokona. Obecnie, już po wyroku, mogą Państwo podzielić majątek umownie lub za pośrednictwem sądu.
Najprostszym i najmniej konfliktowym rozwiązaniem jest podział umowny. Polega on na tym, że małżonkowie (a w zasadzie byli już małżonkowie) uzgadniają między sobą, w jaki sposób zamierzają podzielić wspólne przedmioty i w tym celu spisują stosowną umowę. Jeżeli jednak do podziału jest także nieruchomość, konieczne będzie udanie się do notariusza i spisanie umowy w formie aktu notarialnego. Jeżeli małżonków nie interesuje podział majątku u notariusza (choćby ze względu na koszty), to pozostaje złożenie wniosku do sądu. Należy go złożyć w sądzie właściwym ze względu na miejsce położenia majątku. Bez względu na wartość dzielonego majątku, sądem pierwszej instancji właściwym dla dokonania tego podziału będzie sąd rejonowy. We wniosku należy wymienić przedmioty podlegające podziałowi. Jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość, trzeba ją oznaczyć, czyli określić miejsce położenia, powierzchnię itp., a także określić wartość dzielonego majątku. Konieczne też będą dokumenty stwierdzające, że dana nieruchomość jest własnością małżonków. W tym wypadku jednak wraz z wnioskiem o podział majątku trzeba przedstawić sądowi dokument, z którego wynika, że pomiędzy małżonkami ustała wspólność majątkowa (np. wyrok rozwodowy). [b]Od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej sąd pobiera opłatę stałą w kwocie 1 000 zł. Opłata będzie jednak niższa, jeżeli we wniosku będzie zawarty zgodny projekt podziału tego majątku - wyniesie wówczas 300 zł.[/b] Czasami między byłymi małżonkami pojawia się rozbieżność, co do wartości majątku. Wtedy, niestety, może się okazać, że trzeba powołać biegłego. Koszty jego wynagrodzenia mogą wahać się od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych (zwłaszcza, gdy jeden z małżonków nie będzie się zgadzał z wyceną i trzeba będzie powołać innego lub innych biegłych). Dodajmy, że małżonkowie w trudnej sytuacji finansowej mogą starać się o zwolnienie od kosztów sądowych. Muszą jednak wykazać, że nie są w stanie, bez uszczerbku finansowego koniecznego do utrzymania siebie lub rodziny, ponieść kosztów sądowych. Konieczne jest wówczas złożenie oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach.
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA