fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja

Psychologia najbardziej popularna

Uniwersytet Warszawski kolejną rekrutację przeprowadzi po 17 lipca
Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Zakończyła się już rekrutacja na humanistyczne studia stacjonarne na uczelniach państwowych. Miejsca są jeszcze w szkołach prywatnych. Tam nabór trwa do wyczerpania miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
[b][link=http://www.rp.pl/temat/19.html]Czytaj więcej o "Edukacji - inwestycji w przyszłość[/link]"[/b]
Rekrutacja na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie (stacjonarne i większość niestacjonarnych) na Uniwersytecie Warszawskim zakończyła się 3 lipca. Nie ma także miejsc na części kierunków na studiach drugiego stopnia. – Nie ma jeszcze wyników rekrutacji i list przyjętych, dlatego nie wiemy, na których kierunkach są jeszcze wolne miejsca. Pierwsze informacje będą znane po 17 lipca. 13 lipca zostały ogłoszone wyniki, a do 17 będziemy przyjmować dokumenty od kandydatów – mówi Katarzyna Łukaszewska z biura prasowego Uniwersytetu Warszawskiego. Spośród kierunków humanistycznych największą popularnością na UW cieszy się psychologia, na którą startowało ponad 3 tysiące osób, a miejsc jest zaledwie 150. Chętnie wybierana jest także filologia angielska (2152 osoby na 125 miejsc), socjologia, na którą ubiega się 1450 chętnych, a przygotowanych miejsc jest 120. Popularne jest także kulturoznawstwo - iberystyka, gdzie o indeks ubiega się 1111 osób na 48 miejsc. Podobnie było w zeszłym roku. Na psychologię zapisało się prawie 3 tysiące osób, na anglistykę ponad 2 tysiące chętnych, na socjologię ponad 1600 osób, a na iberystykę niewiele ponad tysiąc kandydatów.
Studia na kulturoznawstwie są prowadzone w ramach dwóch sekcji: hispanistycznej i portugalistycznej. Żacy, oprócz hiszpańskiego lub portugalskiego uczą się historii, geografii, literatury czy historii sztuki krajów hiszpańsko- i portugalskojęzycznych. – Absolwent bardzo dobrze włada językami obcymi, zna kulturę Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej, dzięki czemu ma szansę na pracę w instytucjach upowszechniania kultury, w redakcjach, muzeach, teatrach, kinach, agencjach reklamowych, agencjach public relations, a także jako wykwalifikowany personel biurowy w polskich firmach i urzędach w krajach hiszpańsko- lub portugalskojęzycznych oraz w przedstawicielstwach i przedsiębiorstwach z krajów hiszpańsko- lub portugalskojęzycznych działających na terenie Polski – mówi Łukaszewska. Kandydaci zainteresowani socjologią nauczą się m.in. analizowania i badania socjologicznego. Na studiach pierwszego stopnia można się uczyć  na jednym z czterech głównych bloków tematycznych. Pierwszy z nich to „Sprawy publiczne, problemy społeczne, lokalność, sektor pozarządowy”, drugi „Zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata”, kolejny to „Polityka i demokracja” oraz „Marketing, media, komunikacja”. [srodtytul]Są wolne miejsca[/srodtytul] W Szkole Wyższej Psychologii Społecznej przybywa nowych specjalizacji, które cieszą się zainteresowaniem studentów. Nauki humanistyczne cieszą się bardzo dużą popularnością. Chętnie wybierane jest dziennikarstwo i komunikacja społeczna, psychologia, kulturoznawstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, filozofia i socjologia. – Są dwie grupy kandydatów na studia humanistyczne. Pierwsza to młodzi ludzie, którzy z góry wiedzą, czym się chcą zajmować w życiu i wybierają kierunek dający konkretną wiedzę, umiejętności i narzędzia pracy, jak np. socjologię. Kulturoznawstwo wybiera druga grupa osób, które nie mają pomysłu na siebie, ale wiedzą, że chcą skończyć studia dające wszechstronną wiedzę – mówi prof. Wojciech Burszta, kierownik Katedry Antropologii Kultury SWPS. Według dr. hab. Wojciecha Łukowskiego, kierownika Instytutu Socjologii, socjologię wybierają ci, którzy chcą zdobyć wiedzę ogólną przydatną w pracy na różnych stanowiskach zarówno w sferze publicznej (samorządy, administracja), jak również w sferze prywatnej (firmy). – Jest to taki rodzaj wiedzy, który pozwala postrzegać konkretne problemy, jakie muszą rozwiązywać różnorodne przedsiębiorstwa, urzędy czy organizacje w szerszym kontekście społecznym i kulturowym. Socjologia wybierana jest również dlatego, że dysponuje skutecznymi narzędziami analizowania rzeczywistości społecznej, kulturowej i psychospołecznej. W ostatnich latach dokonały się ogromne zmiany w zakresie stosowanych metod badawczych. Dotyczy to zarówno tak zwanych metod ilościowych jak również i jakościowych. Jednak metody, nawet najlepiej wyuczone stają się bezużyteczne, jeśli nie dysponujemy pogłębioną i ciągle aktualizowaną wiedzą na temat globalnych procesów społecznych – mówi dr hab. Łukowski. Absolwenci kierunków humanistycznych SWPS mają wiedzę i praktykę umożliwiającą podjęcie pracy m.in. w instytucjach związanych z mediami, instytucjach sztuki, instytucjach rządowych i samorządowych, organizacjach pozarządowych, agencjach badania rynku i opinii publicznej. — Są przygotowani do roli ekspertów mogących podjąć pracę w firmach oraz instytucjach rządowych zajmujących się współpracą międzynarodową, oraz w przedsiębiorstwach i organizacjach działających w środowisku międzynarodowym, mó?i Natalia Osica, specjalistka ds. PR w dziale marketingu w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Nabór potrwa do końca września lub do wyczerpania limitu miejsc. Rekrutacja trwa także w Collegium Civitas. Do wyboru jest m.in. socjologia i politologia. Przyjęcia na studia I i II stopnia odbywają się na podstawie złożonych dokumentów. Jedynie na dziennikarstwie obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna. W tym roku Collegium Civitas uruchomi nowe specjalności i specjalizacje jeszcze lepiej przygotowujące do pracy zawodowej. Nowa specjalność to studia niderlandystyczne oraz kierunek filologia angielska. Studenci filologii oprócz nauki języka będą studiować nauki społeczne. Specjalność studia niderlandystyczne skierowana jest do osób zainteresowanych krajami niderlandzkiego obszaru językowego oraz nauką języka niderlandzkiego. Studenci tej specjalności uzyskają wiedzę z zakresu: historii, literatury, kultury, sztuki i społeczeństwa Niderlandów. Praktyczna nauka języka niderlandzkiego prowadzona będzie przez lektorów we współpracy z Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej i obejmować będzie łącznie ok. 700 godz. nauki tego języka w trakcie trzyletnich studiów. Zakłada ona opanowanie przez studentów biegłej znajomości języka niderlandzkiego w mowie i piśmie, a także przyswojenie wiedzy z zakresu społecznych, kulturowych, politycznych i gospodarczych aspektów niderlandzkiego obszaru językowego. Absolwent przygotowany będzie do pracy w sektorze usług turystycznych, w redakcjach, mediach, placówkach dyplomatycznych holenderskich i belgijskich, w ministerstwach, w działach współpracy międzynarodowej oraz w instytucjach kulturalnych.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA