Elektrownie mogą żądać zwrotu nadpłat

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Nie ma przeszkód, by o nią występowały także wtedy, gdy ciężar daniny poniósł nabywca towaru – uznał NSA. Ta precedensowa uchwała otwiera drogę do zwrotów
[b]Siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego nie miało wczoraj (13 lipca 2009 r., sygn. I FPS 4/09)[/b] najmniejszych wątpliwości: art. 72 § 1 pkt 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=FDA10C00DBB2DD9168766481D59D685F?id=176376]ordynacji podatkowej[/link] nie zabrania zwrotu podatku akcyzowego, gdy ciężar podatku poniósł nabywca towaru.Uchwała otwiera drogę nie tylko zespołowi elektrowni Konin, Pątnów i Adamów o zwrot akcyzy od energii elektrycznej. W ich przypadku chodzi o ponad 15,4 mln zł, i to tylko za jeden miesiąc – listopad 2006 r. Jeśli cała branża zechce odzyskać nienależnie zapłacony od 1 stycznia 2006 r. do 1 marca 2009 r. podatek, to budżet, według różnych szacunków, będzie musiał zwrócić 7 – 10 mld zł.A wszystko – jak stwierdził wczoraj sąd – przez niefrasobliwość ustawodawcy, czyli Ministerstwa Finansów.[srodtytul]Podatki to odrębna gałąź prawa[/srodtytul]Przedstawiając uzasadnienie uchwały, sędzia pr...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL