Czy portier jest odpowiedzialny za majątek internatu?

[b]Czy portierzy są odpowiedzialni za stan majątku internatu? Jeśli tak, to jak jest to uregulowane prawnie?[/b][b]Nie.[/b] Zasadniczo portier nie jest odpowiedzialny za stan majątku internatu. Odpowiada jednak za straty, jakie powstały w wyniku tego, iż nie wykonywał swoich obowiązków w ogóle lub wykonywał je nienależycie. Wynika to z art. 114-122 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=DA4F0543C820D0D89858D554C6996EA4?id=76037]kodeksu pracy[/link].[b]Odpowiedzialność ta jest jednak ograniczona.[/b] Pracownik ponosi odpowiedzialność tylko w granicach rzeczywistej straty i odpowiada tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. Wysokość odszkodowania zaś nie może przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.Jeżeli pracownik zaniedbuje swoje obowiązki i powstaje szkoda w mieniu, to na pracodawcy spoczywa obowiązek wykazania okoliczności uzasadniających odpo...

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL