Fiskus przymknie oko na niektóre błędy

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Nawet nierzetelna i wadliwa księga podatkowa może być dowodem w sprawie. Fiskus może bowiem niektóre błędy i omyłki uznać za usprawiedliwione
Ordynacja podatkowa mówi, że dowodem może być tylko księga prowadzona rzetelnie i w sposób niewadliwy. [b]Rzetelne są księgi, jeśli dokonywane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.[/b] Niewadliwe zaś to księgi prowadzone zgodnie z zasadami wynikającymi z odrębnych przepisów. Chodzi o [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=043C2AF63B38EF067F5F0BAAC30D7FAE?id=170518]rozporządzenie ministra finansów z 28 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (DzU nr 152, poz. 1475 ze zm.).[/link]Nie zawsze jednak księgi prowadzone są w sposób pozwalający uznać je za rzetelne i niewadliwe. Co wtedy? Czy za każdym razem automatycznie nie będą mogły stanowić dowodu w sprawie? Otóż nie. [b]Fiskus może uznać je w pewnych wypadkach za dowód. Będzie tak, gdy przyjmie, że uchybienia nie mają istotnego znaczenia dla sprawy. [/b]Podobnie gdy stwierdzi w księdze błędy i pomyłki, które nie mają istotnego znaczen...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL