Część odsetkowa raty leasingowej zawsze jest bezpośrednim kosztem

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Firma prowadzi księgi rachunkowe. Zawarła umowę leasingu finansowego maszyny produkcyjnej. Maszyna ta wymaga jeszcze montażu, stąd nie jest wprowadzona do ewidencji środków trwałych. Musimy jednak zapłacić ratę leasingową. Czy część odsetkowa tej raty powinna zwiększać wartość początkową maszyny?
Zgodnie z art. 17f ust. 1 ustawy o CIT (art. 23f ust. 1 ustawy o PIT) do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat, o których mowa w art. 17b ust. 1 ustawy o CIT (23b ust. 1 ustawy o PIT), w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:1) umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony,2) suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,3) umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym jej okresie dokonuje korzystający.Zatem w leasingu finansowym opłaty niestanowiące spłaty wartości początkowej środków trwałych (w tym raty odsetkowe) są kosztami uzyskania przychodu korzystającego (leasingobiorcy).W świetle art. 16g ust. 3 ustawy o CIT (art. 22g ust. 3 ustawy o PIT) za cenę nabycia uważa ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL