Reprezentowanie interesów firm nie jest działalnością, która zwalnia od CIT

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Polska Izba Motoryzacyjna nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych - tak wynika z orzeczenia WSA
[b]Tak wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 3 lipca 2009 r. (sygn. III Sa/Wa 720/09)[/b]Sprawa była wynikiem kontroli za lata 2003 – 2005. Była już raz rozpatrywana przez WSA w Warszawie. Wtedy uznał on, że Polska Izba Motoryzacyjna korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Zgodnie z nim zwolnione od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowotechniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.Izba skarbowa nie dała jednak za wygraną i złożyła skargę kasacyjną. NSA przyznał rację fiskusowi i...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL