Jak rozliczyć zapłatę za oddelegowanie pracownika

Grzegorz Grochowina
Rzeczpospolita
Duński przedsiębiorca wystąpił do polskiego o oddelegowanie pracownika do pracy w jego firmie (z siedzibą w Danii). Z propozycji umowy między stronami wynika, że polskie przedsiębiorstwo otrzyma za takie oddelegowanie podwładnego zapłatę. Gdzie ta usługa powinna być opodatkowana?
[b]Odpowiada Grzegorz Grochowina, specjalista z KPMG Doradztwo Podatkowe[/b]W przypadku świadczenia usług bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca wykonywania danej usługi. Od poprawności tego określenia zależy, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce czy nie.Ogólna reguła wyrażona w art. 27 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że w przypadku świadczenia usług miejscem ich wykonywania jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę. Gdy takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności brak, wtedy się bierze pod uwagę miejsce stałego zamieszkania.Przepisy przewidują jednak odstępstwo od tej zasady. Jest ono wyrażone m.in. w art. 27 ust. 3 pkt 2 wspomnianej ustawy. Zgodnie z nim, w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL