Firma uzyska zezwolenie przez Internet

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Przedsiębiorca będzie mógł wykonywać działalność gospodarczą, nawet gdy nie uzyska zgody właściwego organu
Umożliwi to wprowadzenie instytucji dorozumianej zgody we wszystkich procedurach, chyba że przepisy dotyczące konkretnej procedury będą stanowiły inaczej. Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, Ministerstwo Gospodarki ma już gotowy projekt tzw. ustawy o działalności gospodarczej, która ma wdrożyć do polskiego prawa dyrektywę 2006/123/WE o usługach na rynku wewnętrznym (tzw. dyrektywę usługową).Z informacji uzyskanych w Ministerstwie Gospodarki wynika, że nowa ustawa ma uprościć procedury dotyczące szeroko rozumianej regulacji, tj. procedury wydawania koncesji, zezwoleń, wpisów do rejestrów działalności gospodarczej czy innych rejestrów. Wprowadzić ma też zapis, że tylko raz organ będzie mógł wydłużyć termin na rozpatrzenie wniosku. Będzie miał przy tym obowiązek poinformować o możliwości przedłużenia terminu na rozpatrzenie wniosku przed upływem pierwotnego terminu. Nowością ma też być potwierdzenie z mocy prawa przyjęcia wniosku, w którym ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL