fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 97 z 23 czerwca 2009

[b]Ustawy[/b] (poz. 799 – 800), dwie z 22 maja:
- o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych; wejdzie w życie 1 lipca, - o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych; 1 lipca, a niektóre przepisy 23 czerwca.
[b]Ustawy[/b] (poz. 801 – 805), pięć z 22 maja, o zmianie ustawy: - o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej; 1 września, - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw; 22 września, a niektóre przepisy 8 lipca, - o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym; 24 grudnia, - o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 24 lipca, - o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji; 8 lipca. [b]Rozporządzenie prezydenta RP[/b] (poz. 806) z 10 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym; 23 czerwca. [b]Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów[/b] (poz. 807) z 23 czerwca w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wydminy; 23 czerwca. [b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 808 – 816): [b]infrastruktury[/b], z 5, 12 i 17 czerwca, w sprawie: – licencjonowania personelu lotniczego (zmiana), – zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (zmiana); te dwa 8 lipca, – warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych; 6 lipca, [b]rolnictwa i rozwoju wsi[/b] z 15 czerwca w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 25 czerwca, [b]rozwoju regionalnego[/b] z 10 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia uzupełnienia sektorowego programu operacyjnego „Transport” na lata 2004 – 2006; 23 czerwca, [b]sprawiedliwości[/b] z 15 czerwca w sprawie wynagrodzenia asystentów prokuratorów; 8 lipca, [b]środowiska[/b], dwa z 15 i z 18 czerwca, w sprawie: – warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych; 23 czerwca, – zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (zmiana); 23 czerwca z mocą od 9 lutego, – wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat; 1 lipca.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA