fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 95 z 19 czerwca 2009

[b]Ustawy[/b] (poz. 785 – 792), trzy z 23 i dwie z 24 kwietnia oraz dwie z 21 i jedna z 22 maja, o zmianie ustawy:
- o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, - o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,
- o ustroju miasta stołecznego Warszawy; te trzy wejdą w życie 4 lipca, - Prawo farmaceutyczne; 20 lipca, - kodeks morski; 4 lipca, - o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz ustawy o cudzoziemcach; 29 czerwca, - o dokumentach paszportowych; 27 czerwca, - o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych; 4 lipca. [b]Rozporządzenie Rady Ministrów[/b] (poz. 793) z 17 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 21 czerwca [b]Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji[/b] (poz. 794 – 795), dwa 10 i 18 czerwca, w sprawie: - rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej; 4 lipca, - dokumentów paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia; 19 czerwca Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=314976]Dz.U. nr 95[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA