fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Świadczeniobiorcy dostaną wstecznie pomoc

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Gminy wypłacą zasiłki stałe tym, którzy ze względu na niekonstytucyjne przepisy zostali ich pozbawieni tuż przed wejściem w życie ustawy o pomocy społecznej
Na ostatnim posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.
Nowe przepisy umożliwią wypłatę wsparcia przyznawanego na podstawie starej ustawy – z 29 listopada 1990 r. ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=76473]DzU z 1998 r. nr 64, poz. 414 ze zm.[/link]), którego świadczeniobiorcy zostali niesłusznie pozbawieni. Ośrodki pomocy społecznej będą więc musiały wrócić do dokumentów złożonych przez osoby, które starały się o zasiłek stały na podstawie ustawy z 1990 r. Chodzi o tych, którzy do 30 kwietnia 2004 r. złożyli wnioski, ale nie otrzymali ostatecznej decyzji. Wydanie jej po tym dniu uniemożliwił przepis przejściowy (art. 150) ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172957]DzU nr 64, poz. 593 ze zm.[/link]), tym samym pozbawiając niektóre osoby należnego im wsparcia.
Z tego właśnie względu Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 30 października 2007 r. (sygn. P 28/06 – [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=244399]DzU nr 209, poz. 1519[/link]) uznał go za sprzeczny z ustawą zasadniczą. Jego zdaniem ustawodawca nie potraktował równo wszystkich, których dotyczył art. 150. Zróżnicował ich w zależności od tego, czy uzyskali decyzję ostateczną przed 1 maja 2004 r. czy po tym terminie. Teraz te sprawy trzeba będzie ponownie rozpatrzyć. W projekcie nowelizacji ustawy wprowadzono bowiem przepis, na podstawie którego do spraw o przyznanie zasiłku stałego, w których instytucja nie wydała ostatecznej decyzji do 30 kwietnia 2004 r., będą stosowane przepisy starej ustawy o pomocy społecznej. Przepisy te obejmą zarówno osoby, które złożyły wniosek o przyznanie zasiłku stałego przed 1 maja 2004 r. i nie uzyskały decyzji w pierwszej instancji, jak i te, które ją uzyskały, ale wniosły odwołanie, a ono nie zostało w tym terminie rozpatrzone. W postępowaniu prowadzonym z urzędu o przyznanie zasiłku ośrodek pomocy społecznej weźmie pod uwagę stan faktyczny z dnia złożenia wniosku. Jednocześnie z dniem wejścia w życie zaproponowanych zmian stracą moc decyzje o umorzeniu postępowań w sprawie przyznania zasiłku stałego wydane przed 13 listopada 2007 r. w związku z zakwestionowanym przez Trybunał art. 150 ustawy z 12 marca 2004 r.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA