Na jakich zasadach odpowiadają płatnicy

Za podatek niepobrany lub podatek pobrany, ale niewpłacony płatnik, który nie wykonał swoich obowiązków, odpowiada całym swoim majątkiem
Przedsiębiorcy wypłacający świadczenia pracownikom lub zleceniodawcom powinni niezwykle skrupulatnie pobierać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy. Ponoszą oni bowiem odpowiedzialność za prawidłowość rozliczeń, nawet jeśli nie dopełnią obowiązków z winy podatnika.[srodtytul]Pracownik nie powinien się martwić[/srodtytul]Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 26 ordynacji podatkowej podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. W art. 26a tej ustawy przewidziano jednak od niej wyjątki. W myśl tego przepisu podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania czynności, o których mowa w art. 12 (przychód z pracy), 13 (przychody z działalności wykonywanej osobiście np. z umów zlecenia i o dzieło) oraz 18 (przychody z praw majątkowych) ustawy o PIT – do wysokości zaliczki, do której pobrania zobowiązany jest płatnik. W takiej sytuacji ni...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL