Włącz własny grunt do strefy i skorzystaj ze zwolnienia

Fotorzepa, Dariusz Gorajski
Przedsiębiorcy mogą starać się o włączenie swoich gruntów do obszaru specjalnej strefy ekonomicznej. Choć jest to długotrwały proces, może przynieść inwestorom znaczne korzyści
Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) mogą być ustanowione (na mocy rozporządzenia Rady Ministrów) wyłącznie na gruntach będących własnością: zarządzającego, Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, związku komunalnego lub będących w użytkowaniu wieczystym zarządzającego (art. 5 ust. 1 ustawy o SSE). Jedynie wyjątkowo strefa może obejmować grunty stanowiące własność lub użytkowanie wieczyste innych podmiotów (tzw. grunty prywatne).Możliwość włączania gruntów prywatnych do SSE zyskała na znaczeniu, gdy w 2008 r. przedłużono okres funkcjonowania wszystkich 14 stref w Polsce do końca 2020 r. Oznacza to, że przedsiębiorcy obecnie ubiegający się o włącznie swoich gruntów do obszaru strefy mają w perspektywie korzystanie ze zwolnienia podatkowego o trzy lata dłużej, niż było to możliwe do tej pory.[srodtytul]Dlaczego warto włączać[/srodtytul]Przeprowadzenie każdej znaczącej inwestycji poprzedza szczegółowa analiza wielu jej ele...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL