Sprzedaż mieszkań zakładowych po obniżonej cenie

Spółka z o.o. posiada mieszkania zakładowe zajmowane przez dwóch emerytów, jednego pracownika i jednego byłego pracownika. Wartość rynkowa mieszkań wynosi 30 tys. zł, a sprzedaż nastąpi po 15 tys. zł. Od jakiej wartości spółka ma zapłacić podatek dochodowy? Czy u kupujących wystąpi podatek od osób fizycznych, jako nieodpłatne świadczenie od 15 tys. zł?
Jeżeli obniżenie ceny nie może być w żaden racjonalny sposób uzasadnione (prócz tego, że nabywcami są osoby, które były lub są pracownikami zbywcy), to zarówno po stronie zbywcy, jak i nabywców może być doliczony przychód podatkowy.Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychodami osoby fizycznej są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.Art. 11 ust. 2 i 2a wskazuje, w jaki sposób powinna być definiowana kwota przychodu, gdy osoba fizyczna otrzyma nieodpłatne świadczenia. Dla świadczeń w naturze (rzecz, prawo) jest to cena rynkowa stosowana w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. Jednocześnie w art. 11 ust. 2b zastrzeżono, że jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest r...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL