Fiskus niesłusznie nakazuje doliczać przychód przy integracji

Gdy wartości świadczeń nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika, bo opłata jest wnoszona ryczałtowo, nie można ustalić u pracownika przychodu
[b]Wyrok WSA we Wrocławiu z 7 maja 2009 r., I SA/Wr 1326/08[/b][srodtytul] Jaki jest problem[/srodtytul]Podatniczka wystąpiła z wnioskiem o interpretację. Twierdziła, że organizuje dla swoich pracowników imprezy (spotkania) integracyjne w lokalu gastronomicznym, wyjazdowe imprezy integracyjne połączone z noclegiem i wyżywieniem oraz imprezy okolicznościowe. Część imprez ma charakter szkoleniowy lub informacyjny, a część ma wyłącznie charakter integracyjny. Zastanawiała się, czy udział w imprezie integracyjnej (okolicznościowej) stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu. Jej zdaniem przychód nie powstaje.Inaczej uważała jednak izba skarbowa. Stwierdziła, że przychodem ze stosunku pracy nie jest jedynie wynagrodzenie za pracę, ale także inne przysporzenia majątkowe, takie jak nieodpłatne świadczenia czy też świadczenia częściowo nieodpłatne. Do nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych na rzecz pracownika związanych ze stosunkiem...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL