Odwołanie wniesione po terminie izba skarbowa odrzuci

Jeśli podatnik, wnosząc odwołanie, przekroczy termin, organ odwoławczy zobowiązany jest do jego odrzucenia. Obligują go do tego przepisy
[b]Wyrok WSA w Łodzi z 5 maja 2009 r., I SA/Łd 131/09a[/b][srodtytul] Jaki jest problem[/srodtytul]Podatniczka 21 października otrzymała decyzję urzędu skarbowego. Odwołanie od niej złożyła 13 listopada. Izba skarbowa odrzuciła je jako wniesione po terminie. Podatniczka przekroczyła jej zdaniem 14-dniowy termin na wniesienie odwołania. Nie złożyła też wniosku o przywrócenie terminu.W tej sytuacji podatniczka złożyła skargę do sądu. Domagała się uchylenia postanowienia jako niezgodnego z prawem, względnie jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Nie kwestionując faktu złożenia odwołania we skazanym przez organ terminie, stwierdziła, że 10 listopada urząd skarbowy był nieczynny, nie działały również okoliczne urzędy pocztowe. W ocenie strony wymienione okoliczności świadczyły o braku jej winy w dotrzymaniu terminu złożenia odwołania.[wyimek]Podatnik ma 14 dni na wniesienie odwołania od decyzji urzędu skarbowego[/wyimek][srodtytul...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL