fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Pomoc dla bezrobotnych kredytobiorców

www.sxc.hu
Państwo zapłaci za kredyt bezrobotnego niezależnie od wielkości kupionego za te pieniądze mieszkania
Sejm uchwalił ustawę o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę.
W drugim czytaniu posłowie zgłosili kilka poprawek. Część miała ograniczyć krąg osób, które mogłyby skorzystać z pomocy. Zaproponowano m.in., żeby pomoc w spłacie była przyznawana, jeżeli kredyt mieszkaniowy został udzielony na budowę lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza odpowiednio 70 mkw. i 140 mkw. Ponadto zgłoszona została poprawka, zgodnie z którą pomoc kredytowa byłaby udzielana pod warunkiem, że dochód w gospodarstwie kredytobiorcy na jedną osobę nie przekracza połowy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku. Poprawki te jednak zostały odrzucone.
Ostatecznie Sejm postanowił, że na pomoc w spłacie kredytu mogą liczyć osoby, które po 1 lipca 2008 r. straciły pracę lub zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowym warunkiem uzyskania wsparcia jest zarejestrowanie się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku, a ponadto posiadanie statusu bezrobotnego w dniu złożenia wniosku o pomoc.
Decyzję o pomocy w spłacie kredytu ma wydawać starosta. Projekt przewiduje, że może być ona świadczona maksymalnie przez 12 miesięcy, a wysokość miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej nie może przekroczyć 1200 zł. Zwrot pomocy ma być dokonywany przez kolejnych osiem lat w równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach na rachunek powiatowego urzędu pracy.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA