fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak przeprowadzać zwolnienia w firmie

Czy przejście pracownika w grupie kapitałowej na podstawie dodatkowego porozumienia przedwstępnego między stronami gwarantującego mu zatrudnienie w innej spółce pozwala uniknąć dotychczasowemu pracodawcy wypłaty odprawy z racji rozwiązania umowy z przyczyn nieleżących po stronie pracownika?
[b]Odpowiada dr Krzysztof Walczak wspólnik w spółce z o.o. Orłowski, Patulski, Walczak, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego[/b][b] Nie[/b] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=605FA1C8D9AE6C075C0BEEE682EBA56F?id=169524]Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm.)[/link] nic nie mówi o tym, że pracodawca uniknie wypłaty odprawy, gdy gwarantuje zatrudnionemu przejście do pracy w ramach tej samej grupy kapitałowej. Ona określa przesłanki, kiedy należy wypłacić te pieniądze. A ponieważ w tym wypadku do rozwiązania umowy o pracę doszło z inicjatywy pracodawcy i przyczyn leżących po jego stronie, pracownikowi należy się odprawa.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA