Finanse

Rada nie ustala, od kiedy pobierać opłatę prolongacyjną

Czy rada gminy może podjąć uchwałę określającą termin, od którego naliczana ma być opłata prolongacyjna?
[b]Nie[/b]. Uchwała rady, w której postanowiono, że opłata ta będzie naliczona w razie wydania decyzji o odroczeniu terminu płatności podatku lub rozłożeniu na raty zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu gminy od następnego dnia po dniu, w którym złożono podanie w tej sprawie, narusza art. 57 § 7 ustawy – Ordynacja podatkowa. Przepis ten bowiem upoważnia radę jedynie do wprowadzenia tej opłaty i określenie jej wysokości.
[i]Podstawa prawna: – [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176376]ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (DzU z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL