Działalność w strefie ekonomicznej pozwoli oszczędzić na podatku

Prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej może prowadzić do znacznych oszczędności podatkowych. Maksymalizuj dochody korzystające ze zwolnienia podatkowego, unikając przy tym pułapek podatkowych
Dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=669E189FA7F7F5A4C348DAD971B732CE?id=185063]ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych[/link] (art. 17 ust. 1 pkt 34 i ust. 4 ustawy o CIT) są zwolnione z podatku PIT i CIT.[srodtytul]Zwolnione tylko dochody strefowe[/srodtytul]Zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu i prowadzonej na terenie strefy.[ramka][b]Przykład[/b]Alfa sp. z o.o. prowadzi działalność produkcyjną na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE). Zezwolenie zostało wydane na prowadzenie określonej działalności produkcyjnej. Dodatkowo na obszarze ŁSSE Alfa prowadzi w niewielkim zakresie działalność handlową, a poza terytorium ŁSSE posiada oddział zajmujący się św...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL