fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Spadki i darowizny

Pamiętaj o oświadczeniu, bo odziedziczysz długi

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Nie zawsze wiadomo, co wchodzi w skład schedy. Aby spadek nie objął długów, należy w terminie złożyć oświadczenie o jego odrzuceniu
Powołany do dziedziczenia ma sześć miesięcy na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Termin liczy się od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (czyli np. o tym, że został uwzględniony w testamencie).
Przyjąć spadek można bez ograniczania odpowiedzialności za długi (tzw. przyjęcie proste) albo z ograniczeniem tej odpowiedzialności (tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza). Gdy spadkobierca zdecyduje się przysługujący mu udział spadkowy odrzucić, zostanie od dziedziczenia wyłączony, jakby nie dożył otwarcia spadku. To zaś oznacza, że dziedziczyć udział spadkowy będą jego zstępni.
[srodtytul]Nie każdy złoży sam[/srodtytul]
Po złożeniu oświadczenia o przyjęciu spadku spadkobierca wstępuje w ogół praw i obowiązków zmarłego z chwilą otwarcia spadku.
Aby samodzielnie złożyć oświadczenie, należy mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Spadkobierca mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych może przyjąć lub odrzucić spadek tylko za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego. Osobie ubezwłasnowolnionej częściowo potrzebna będzie zgoda sądu opiekuńczego.
Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku nie może zostać odwołane.
Po przyjęciu spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca odpowiada za długi spadkowe całym swoim majątkiem. Dotyczy to zarówno majątku uzyskanego w drodze dziedziczenia, jak i osobistego. Przy przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza odpowiada tylko do wysokości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Może zostać rozszerzona, gdy spadkobierca podstępnie nie poda do inwentarza przedmiotów należących do spadku bądź wskaże długi nieistniejące, zmniejszając tym samym faktyczną wartość spadku.
[srodtytul]Jakie są skutki braku deklaracji[/srodtytul]
Niezłożenie oświadczenia w terminie sześciu miesięcy jest równoznaczne z prostym przyjęciem spadku. Gdy spadkobierca nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych albo istnieje podstawa do jego całkowitego ubezwłasnowolnienia, niezłożenie oświadczenia w terminie jest jednoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Jeżeli jeden ze spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, przyjmuje się, że w taki sam sposób przyjęli go także inni spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia.
[ramka] [b]Przed sądem lub notariuszem[/b]
Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku można złożyć przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Sądem właściwym do złożenia oświadczenia jest sąd rejonowy, w którego okręgu spadkodawca miał ostatnie miejsce zamieszkania. Opłata sądowa wynosi 50 zł. Tyle też (maksymalnie) zapłacimy za takie oświadczenie, gdy złożymy je u notariusza.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA